120e Signaal
eerdere artikelen


Van de redactie

De vredesgroep International Solidarity Movement (ISM), die zich in Palestina op geweldloze manier inzet voor het Palestijnse volk heeft deze zomer weer uitgeroepen tot "Vrijheidszomer". De groep roept vredesactivisten van over de hele wereld op om naar Palestina te komen en daar op geweldloze wijze aanwezig te zijn zodat de buitenwereld weet krijgt van het dagelijkse geweld tegen de bevolking, waar FM-lezers onder andere via de column van Louis Bohte over kunnen lezen. Ter gelegenheid van deze Vrijheidszomer is Signaal 120 voor een belangrijk deel gewijd aan Palestina

Verzet tegen de IsraŽlische 'Apartheidsmuur'

Vrijwel onopgemerkt door de Europese en Amerikaanse pers gaat de IsraŽlische regering gestadig door met de bouw van de afscheiding die uiteindelijk van de bezette Westelijke Jordaanoever ťťn groot gevangenenkamp moet maken. Deze afscheiding wordt door de IsraŽlische regering een "veiligheidshek" genoemd, maar de Palestijnen spreken over de "Apartheidsmuur". De muur dringt op veel plaatsen diep door in Palestijns grondgebied, bijvoorbeeld waar IsraŽlische nederzettingen liggen waarvan de IsraŽlische regering niet wil dat die binnen de muur komen te liggen. Hierdoor raken Palestijnse dorpen van elkaar gescheiden en wordt de Westelijke Jordaanoever tot een lappendeken gemaakt van kleine stukjes Palestijns land. Palestijnen die naar het buurdorp willen reizen moeten een grote omweg maken om de IsraŽlische nederzettingen heen, waarbij de wegen dan ook nog eens vaak zijn afgezet door een van de beruchte IsraŽlische "checkpoints". Bovendien worden grote oppervlakten Palestijns gebied op deze manier bijna ongemerkt bij de staat IsraŽl ingelijfd. Op de plaatsen waar de afscheiding moet komen is de afgelopen maand al veel goede Palestijnse landbouwgrond overhoop gehaald door bulldozers. Eeuwenoude olijfboomgaarden worden vernield en hele boerenfamilies worden beroofd van hun broodwinning. En dit gebeurt over het algemeen zonder onteigeningsprocedures en vaak zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Door de bevolking van de betrokken dorpen wordt op grote schaal vreedzaam gedemonstreerd tegen deze enorme en permanente inbreuk op hun bestaan. Vrijwel steeds reageert het IsraŽlische leger hierop met traangas, wapenstok, rubberkogels en soms zelfs door gericht schieten met scherpe munitie. Aan Palestijnse kant zijn door dit geweld al verscheidene dodelijke slachtoffers gevallen en nog veel meer gewonden. Niettemin blijft de bevolking zich verzetten, hierin bijgestaan door vredesactivisten uit IsraŽl en uit verschillende westerse landen.
In Nederland is op 5 juni de "Stop de Muur!"-karavaan van start gegaan, een initiatief van het Nederlands Palestina Komitee en de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Deze karavaan is de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde "Stop the Wall campaign".


Gebed uit de Intifada

De Palestijnse opstand komt vooral in het nieuws door de gewelddadige uitingen ervan. Maar veel Palestijnen - zo is ook begin vorig jaar uit een onderzoek gebleken - staan een geweldloze Intifada voor. Eťn van hen is Faysal Al-Husseini, die het volgende gebed schreef.
Oh God, mijn borst is vervuld van bitterheid ... maak daar geen wrok van.
Oh God, mijn hart is vervuld van pijn ... maak daar geen wraak van.
Oh God, mijn geest is vervuld van angst ... maak daar geen haat van.
Oh God, geloof is liefde; oh God, geloof is vergeving; oh God, geloof is overtuiging.
Oh God, haal de vlam van het geloof niet weg van mijn borst.
Oh God, wij wilden een witte, geweldloze Intifada, bescherm deze dan.
Oh God, wij wilden een thuisland voor ons volk om het te verzamelen, we wilden geen staten van anderen vernietigen, noch hun huizen verwoesten.
Oh God, geef ons overtuiging, barmhartigheid en verdraagzaamheid in onze gelederen, en geef dat we geen oorlog tegen onszelf voeren.
Oh God, help ons zodat wij onze vijand kunnen helpen met zichzelf overweg te kunnen.
Oh God, dit is mijn gebed aan U, mijn aanroeping; luister er dan naar en willig onze smeekbede in en leid ons naar het rechte pad.


Palestina op het Internet

Meer informatie over de "Vrijheidszomer" van ISM is te vinden op http://www.palsolidarity.org/.
Meer informatie over de "Stop de Muur"-karavaan is te vinden op http://www.stopdemuur.nl/. De website van de internationale campagne tegen de "Apartheidsmuur" is te vinden op http://www.stopthewall.org/.
De Palestijnse Birzeit-universiteit organiseert in de eerste week van augustus een zomerkamp voor studenten die het Palestijnse leven van dichtbij willen leren kennen. Informatie op http://www.birzeit.edu/anouncements/news-d?news_id=6110.
Zoals zo vaak op het Internet is veel van deze informatie in het Engels. Voor Nederlandstalige informatie kunt u terecht op de website van het Nederlands Palestina Komitee: http://
http://www.palestina-komitee.nl/.


Colofon:
Franciscaanse Vredeswacht
Secretariaat:
Marian Meijering en Peter Stoffers
Zalkerbos 26
2134 EM Hoofddorp
Tel.: 023-565 84 69
Giro: 3691653
t.n.v. Franciscaanse Vredeswacht, Hoofddorp
Website:
www.franciscaansevredeswacht.nu
of vredeswacht.fransje.net.
E-mail: vredeswacht@hetnet.nl

Redactie Signaal:
Heleen Ransijn
Tel.: 033-465 65 38
E-mail: woonwagen@xs4all.nl

Je handen in onschuld wassen bij een conflict tussen machtigen en machtelozen betekent dat je aan de kant van de machtigen gaat staan, niet dat je neutraal blijft.

 Paolo Freire (Braziliaans pedagoog, 1921-1997)


Ons orgaan is "SIGNAAL" en dit is te vinden op de achterpagina van het 
Franciskaanse Maandblad, dat is te verkrijgen bij:
Van de Does de Willeboissingel 11
5211 CS 's Hertogenbosch
telefoonnummer: 073-6131340
Kosten: Ä18,20 per jaar