119e Signaal
eerdere artikelen


Komende wakes

Na de zomervakantie staan er nog twee wakes ‘op stapel’:

Zaterdag 7 augustus 2004:
Herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
Binnenhof, Den Haag, 13.00 tot 14.00

Zaterdag 23 October 2004:
Dag van de Verenigde Naties
Binnenhof, Den Haag
, 13.00 tot 14.00

Beide keren is er ook een nagesprek in de Antoniuskerk aan de Fluwelen Burgwal. Meer informatie in de komende Signalen.


Wakes in April

In de maand april is de Vredeswacht erg actief geweest met twee wakes: 
op Goede Vrijdag bij het Grenshospitium in Amsterdam en 
op 17 april op het Binnenhof in Den Haag.

Goede Vrijdag:  Wake bij het Grenshospitium

Op Goede Vrijdag is er met zo’n 90 mensen gewaakt bij het Grenshospitium, de op een na laatste wake van de reeks in de Veertigdagentijd. Na het begin van de wake stonden veel bewoners van de grensgevangenis al voor de ramen te zwaaien. Toen we bij de poort stonden en daar wat teksten gelezen waren, en Hamza iets had verteld over de Islamitische kijk op vluchtelingen, kwam er een bewaker met een jongen naar buiten. Deze jongen werd na vele maanden daar geïnterneerd gezeten te hebben op straat gezet. Hij was een Algerijn, die al vele jaren in Frankrijk woonde. Toen hij hier in Nederland bij familie op bezoek was is hij opgepakt en vastgezet. Hij heeft meer dan tien maanden in het Grenshospitium gezeten. Na al deze maanden werd hij dan nu op straat gezet. En dit met de mededeling dat hij eerst weer naar Algerije moet voordat hij weer naar Frankrijk mag. Op het eind maakten we nog een hele grote kring en bidden het Christelijk-Islamitische "Onze Vader". Tot slot zongen we in deze grote kring voor iedereen en in het bijzonder alle bewoners van het Grenshospitium nog het "Vrede en alle goeds, vrede wens ik jou". De wake was de moeite meer dan waard. Om iets aan te geven over de sfeer: tijdens het zingen van alle liederen was er een echte ‘Taizé-cadans’. Als het zingen langzaam wegebde, dan golfde het toch weer door en nam de zang weer toe. Zodat die sfeer lang bleef hangen.

Zaterdag 17 april: Wake tegen de wapenhandel (ITEC-beurs)

Deze wake begon met negen mensen. Ton de Kruyf opende de wake en daarna was er stilte. Bij het ministerie van Defensie, waar we na een halfuur naartoe gingen, kwamen Roline en Ton Hagendoorn ons versterken. Veel mensen waren geïnteresseerd: een aantal bleef even kijken en een aantal kwam zelf om een flyer vragen. Bij het nagesprek in de Antoniuskerk  heeft Roline uitleg gegeven over ‘dual-use’-wapens. Roline maakte hierbij gebruik van het boek ‘Explosieve materie’ van de Campagne tegen de Wapenhandel (in Signaal 115 hebben we hier al aandacht aan besteed). Bij ‘dual-use’ wapens gaat het om het gebruik van op zich ‘neutrale’ technologie voor militaire doeleinden. Voor dit soort goederen is een exportvergunning nodig, maar de lat ligt niet hoog. Zo gaan er grote hoeveelheden chemicaliën, geschikt voor productie van chemische wapens. naar alle landen van de wereld. Van die chemicaliën kun je aan de andere kant ook zeep maken, of mest, of cosmetica. Wat er met de stoffen gebeurt wordt niet getoetst - zo je dat al zou kunnen - en ook de doorvoerhandel wordt niet getoetst. Onder de ‘dual-use’-goederen vallen ook de zogenaamde strategische goederen, waarop feitelijk geen controle plaatsvindt bij de export. Dit komt door een gat in de wet die wapenexporten regelt en die bepaalt dat bijvoorbeeld transportvliegtuigen voor Birma, legertrucks voor Nigeria of landingsschepen voor Soedan niet specifiek militaire objecten zijn. Hierbij wordt ‘vergeten’ dat wapens ter plekke kunnen worden aangebracht. Irak heeft zo zijn hele wapenarsenaal opgebouwd, onder andere met onderdelen uit Nederland. Openbaarheid en goede parlementaire controle is noodzakelijk, maar schiet op dit moment nog steeds hopeloos tekort.


Dagelijks leven in Irak

Irak is nog steeds vrijwel dagelijks in het nieuws, vooral in verband met het doorgaande geweld na de ‘gewonnen oorlog’ van Amerikanen en Britten tegen het regime van Saddam Hussein. Maar wat dit geweld en de militaire bezetting voor invloed heeft op de bevolking is over het algemeen niet in het nieuws terug te vinden. Een aantal Irakezen houdt een ‘weblog’ bij, een soort openbaar dagboek op het Internet. Deze weblogs (of kortweg ‘blogs’) bieden een unieke mogelijkheid om uit de eerste hand (in het Engels) te horen hoe gewone Irakezen de bezetting ervaren. Ook kun je per e-mail in contact komen met de schrijvers ervan. Een hele ‘bloggende’ familie wordt gevormd door Faisa Jarrar en haar zoons Raed, Khalid en Majid. Daarnaast wordt er ook een ‘blog’ bijgehouden door een jonge vrouw in Bagdad die schrijft onder de naam ‘Riverbend’. De ‘blogs’ zijn te vinden op http://afamilyinbaghdad.blogspot.com (Faisa, met koppelingen naar de rest van de familie) en http://riverbendblog.blogspot.com (Riverbend). De dagboeken worden onregelmatig bijgewerkt, wat ook komt door de onbetrouwbaarheid van elektriciteit en telefoonlijnen in Irak.


Colofon:
Franciscaanse Vredeswacht
Secretariaat:
Marian Meijering en Peter Stoffers
Zalkerbos 26
2134 EM Hoofddorp
Tel.: 023-565 84 69
Giro: 3691653
t.n.v. Franciscaanse Vredeswacht, Hoofddorp
Website:
www.franciscaansevredeswacht.nu
of vredeswacht.fransje.net.
E-mail: vredeswacht@hetnet.nl

Redactie Signaal:
Heleen Ransijn
Tel.: 033-465 65 38
E-mail: woonwagen@xs4all.nl

“Meditatiehoekje”

Het is mijn overtuiging dat doden onder het dekmantel van oorlog in niets verschilt van moord.

 Albert Einstein (Natuurkundige, 1879-1955)


Ons orgaan is "SIGNAAL" en dit is te vinden op de achterpagina van het 
Franciskaanse Maandblad, dat is te verkrijgen bij:
Van de Does de Willeboissingel 11
5211 CS 's Hertogenbosch
telefoonnummer: 073-6131340
Kosten: €18,20 per jaar