118e Signaal
eerdere artikelen

Uit de werkgroep

Op de vergadering van de werkgroep van 13 maart kwamen onder andere twee opvallende poststukken binnen voor de Vredeswacht. Het eerste was een aangetekend postpakket van de Militaire Inlichtingendienst van het Ministerie van Defensie. Dit was het resultaat van het proces dat wij mede gevoerd hebben ter voorkoming van de vernietiging van de dossiers van de MID. Af en toe stonden we er verbaasd over wat er bij de MID allemaal bijgehouden wordt. Onder andere zaten er kopieën bij van krantenartikelen en verslagen met onherkenbaar gemaakte namen. Zelfs kleine wakes worden al verslagen met het doel en de aanwezige personen. Een aardig voorbeeld van het MID-proza: "een bijeenkomst van de bekende personen, waarschijnlijk zullen er geen moeilijkheden van komen." Ze lieten in de begeleidende brief tevens weten dat we geen inzage krijgen in de recente dossierstukken. Dit betekent dat ze op dit moment dus nog steeds druk aan het verzamelen zijn….

Het andere poststuk was een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw van der Hoeven, die ons persoonlijk geschreven had. Op onze wake in januari hebben we en brief naar haar gestuurd, waarin we onze bezorgdheid uitten over de gevolgen van het opgroeien van kinderen in een gewelddadige omgeving. In de brief schrijft de minister dat ze onze zorgen deelt. En als voorbeeld geeft ze het voorval van de steekpartij op het Terra College in Den Haag. Tevens geeft ze aan welke plannen ze voor de toekomst heeft.

Wakes grensgevangenis Veertigdagentijd

Onder het motto: "Jaag ze niet op!" is er in de Veertigdagentijd voor het achtste jaar op rij gewaakt bij de vreemdelingengevangenis in Amsterdam. Tussen het verschijnen van deze FM en de laatste wake op Paaszondag zijn er nog twee wakes: op Goede Vrijdag, 9 april, en op Eerste Paasdag, 11 april. Deze wakes duren beide van 14.00 tot 15.00 uur. Tien minuten vóór het begin van de wake wordt er verzameld bij het metrostation Spaklerweg in Amsterdam. De wake op Goede Vrijdag wordt georganiseerd door de Franciscaanse Vredeswacht in samenwerking met Islamitische bondgenoten. De wake op Eerste Paasdag wordt georganiseerd door het Oecumenisch Vuur. Het spreekt vanzelf dat iedereen bij élke wake welkom is.

Meer informatie over deze wakes: Jeanette Noëlhuis, 020-699 8 996 of Jenneke van Veelen, 020-69 69 899. 

Wake 17 april: Wapenhandel aan de kaak 

Van 20 tot en met 22 april wordt in Londen de jaarlijkse ITEC-wapenbeurs gehouden. Al jaren worden er wakes gehouden bij en als protest tegen deze wapenbeurs, waarop wapenfabrikanten hun nieuwste wapentuig presenteren. Leden van de Franciscaanse Vredeswacht zullen ook dit jaar deelnemen aan deze wakes. Voor wie Londen te ver is, is er op 17 april in Den Haag een wake van de Vredeswacht tegen de wapenhandel. Deze wake begint om 13.00 uur op het Binnenhof. Na de wake is er een nagesprek in de Antonius van Paduakerk aan de Fluwelen Burgwal. Hier zal Roline Woldinga-Veldkamp het gesprek inleiden over zgn. double-use-wapens: technologie die zowel voor 'vreedzame' doeleinden kan worden gebruikt als voor wapendoeleinden. 

Juliana ook bij Irak-demonstratie herdacht

Op zaterdag 20 maart kwamen ruim drieduizend mensen bijeen op de Dam in Amsterdam om te protesteren tegen de bezetting van Irak. In stormachtige wind en stromende regen spraken onder andere Daniel de Jongh van het organiserende Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' en Harry van Bommel van de Socialistische Partij zich niet alleen uit tegen de steeds rampzaliger verlopende bezetting maar herdachten zij ook de juist die morgen overleden oud-koningin Juliana, die met haar pacifistische inslag ook bij de vredesbeweging een dierbare herinnering achterlaat.

Op 20 maart werd overal ter wereld gedemonstreerd tegen de bezetting van Irak en Palestina, met als hoogtepunt een regenboogkleurig Rome waar meer dan een miljoen mensen demonstreerden. Ook in Spanje, waar de herinnering aan de aanslagen van 11 maart in Madrid nog vers in het geheugen liggen, gingen mensen met honderdduizenden de straat op. Een vertegenwoordiger van de Spaanse vredesbeweging voerde als speciale gast het woord op de demonstratie in Amsterdam.

Foto's en toespraken van de demonstratie in Amsterdam zijn o.a. te vinden op http://www.vredessite.nl/nieuweoorlog/ en http://www.wereldcrisis.nl.

In memoriam: Gerard van Egmond, franciscaan

Op 29 januari jl. overleed minderbroeder Gerard van Egmond, voor veel Vredeswachters een bekende naam. Hij werd 77 jaar, volgens hemzelf een "voltooid getal". De ziekte waaraan hij leed had hem het laatste halfjaar geheel uitgeput. Ongeveer vanaf het begin van het nieuwe jaar zag Gerard de dood niet meer als een vijand, maar als een vriend. Tot zijn laatste uur is Gerard helder geweest en heeft de regie van zijn leven in handen gehouden. De laatste woorden in zijn levensloop luiden: "Ik ben blij en kijk dankbaar terug op mijn verleden. Ik dank allen voor jullie liefde en trouw".


Colofon:
Franciscaanse Vredeswacht
Secretariaat:
Marian Meijering en Peter Stoffers
Zalkerbos 26
2134 EM Hoofddorp
Tel.: 023-565 84 69
Giro: 3691653
t.n.v. Franciscaanse Vredeswacht, Hoofddorp
Website:
www.franciscaansevredeswacht.nu
of vredeswacht.fransje.net.
E-mail: vredeswacht@hetnet.nl

Redactie Signaal:
Heleen Ransijn
Tel.: 033-465 65 38
E-mail: woonwagen@xs4all.nl

“Meditatiehoekje”

In tijden dat het bedrog universeel is,
wordt het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

 George Orwell (Brits schrijver, 1903-1950)


Ons orgaan is "SIGNAAL" en dit is te vinden op de achterpagina van het 
Franciskaanse Maandblad, dat is te verkrijgen bij:
Van de Does de Willeboissingel 11
5211 CS 's Hertogenbosch
telefoonnummer: 073-6131340
Kosten: €18,20 per jaar