117e Signaal
eerdere artikelen

20 maart: demonstratie tegen de bezetting van Irak

Op voorstel van de internationale vredesbeweging is 20 maart uitgeroepen tot internationale actiedag tegen de bezetting van Irak. Ook in Nederland zal op die dag actie gevoerd worden, in de vorm van een landelijke demonstratie vanaf 13.00 uur op de Dam in Amsterdam. Deze demonstratie wordt gehouden onder het motto: "Stop de bezetting van Irak"

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', waar ook de Vredeswacht bij is aangesloten, is al begonnen met de voorbereiding van deze demonstratie. Onder andere toerde in de week van 9 februari Judi Cheng door Nederland. Judi is actief bij de Amerikaanse vredesbeweging A.N.S.W.E.R., één van de initiatiefnemers van de actiedag op 20 maart. Zij had een boeiend verhaal te vertellen over de Amerikaanse acties tegen de bezetting van Irak, maar ook schokkende verhalen over wat het Amerikaanse leger daar doet. Ondanks alle Amerikaanse propaganda over de 'bevrijding' van Irak, is er in werkelijkheid sprake van een grimmige situatie van bezetting en steeds bloediger verzet hiertegen. Bovendien vindt er een uitverkoop plaats van de Iraakse economie - ook van de vroegere staatsbedrijven voor basisbehoeften als water en elektriciteit - aan vooral Amerikaanse bedrijven, die geen enkele verplichting hebben om hun winsten in het land zelf te investeren. "Het land wordt leeggeroofd", vertelde Judi. Dit is des te schrijnender omdat er bijna een jaar ná de invasie  nog steeds geen uitzicht is op herstel van de in de oorlog vernielde basisvoorzieningen, en de werkloosheid enorm is.

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' heeft ook een speciale krant uitgebracht met nieuws en analyses over de bezetting van Irak. Deze is te bestellen bij Vredescentrum O'43, tel. 030-2316666 voor 50 Eurocent per stuk, of op te halen van het Internet via www.vredessite.nl/andernieuws/2004/week07/andernieuws100.html

Meer nieuws over de bezetting van Irak en de acties hiertegen is te vinden op www.vredessite.nl/nieuweoorlog/ of www.wereldcrisis.nl


Wakes grensgevangenis Veertigdagentijd

Onder het motto: "Jaag ze niet op!" wordt er in de Veertigdagentijd voor het achtste jaar op rij gewaakt bij de vreemdelingengevangenis in Amsterdam. De mensen die vastzitten in de vreemdelingengevangenis hebben geen vergrijp tegen de Nederlandse wet gepleegd, maar zitten daar op grond van de Vreemdelingenwet omdat ze niet over voldoende papieren beschikken. In principe zitten ze daar te wachten tot ze het land uitgezet worden. Dat duurt al gauw een half jaar, maar soms ook anderhalf jaar. En hoewel het in Nederland verboden is om kinderen tussen de vier en zestien jaar in cellen op te sluiten, zitten er ook altijd kinderen. Vaak is het niet eens mogelijk om deze mensen uit te zetten, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst niet meewerkt. Mensen worden dan soms gedwongen uitgezet naar een ander land, dat voor hen totaal vreemd is, of komen op straat terecht in de illegaliteit.

De wakes bij de vreemdelingengevangenis willen al deze mensen een gezicht en een stem geven. Ze worden gehouden op de zondagen in de Veertigdagentijd, steeds van 14.00 tot 15.00 uur. Een uitzondering is zondag 7 maart, als de wake van 15.00 tot 16.00 uur wordt gehouden. Tien minuten vóór het begin van de wake wordt er verzameld bij het metrostation Spaklerweg in Amsterdam.

De wakes worden iedere week vanuit een andere gelovige traditie gehouden, zoals de Oosters-Orthodoxe (7 maart), Vrijzinnig Protestantse (14 maart), Doopsgezinde (21 maart), Joodse (28 maart) vanuit de Samen op Weg-kerken (4 april) en door het Oecumenisch Vuur (Paaszondag, 11 april). Ook op Goede Vrijdag, 9 april, wordt er gewaakt. Deze wake wordt georganiseerd door de Franciscaanse Vredeswacht in samenwerking met Islamitische bondgenoten. Het spreekt vanzelf dat iedereen bij élke wake welkom is.

Meer informatie over deze wakes: Jeanette Noëlhuis, 020-699 8 996 of Jenneke van Veelen, 020-69 69 899.


Nieuwe website van de Vredeswacht

Sinds enige tijd heeft de website van de Vredeswacht een nieuw adres, een nieuw jasje en een nieuwe webmaster gekregen. Henk Zomer houdt nu de website bij, die de moeite van een bezoekje meer dan waard is. Onder andere zijn hier de brieven te vinden van Louis Bohte vanuit Bethlehem en vanzelfsprekend de nieuwste uitgave van Signaal. De website is te vinden op www.franciscaansevredeswacht.nu of vredeswacht.fransje.net.


Wakes Amsterdamse Vredeswacht niet meer wekelijks, maar maandelijks

Tot nu toe was de wake van de Amsterdamse Vredeswacht wekelijks. Vanaf januari 2004 zal de wake gehouden worden op de 1e woensdag van elke maand van 13.00 uur tot 14.00 uur op het Beursplein in Amsterdam, waarna iedereen welkom is op de koffie/thee bij de Hermon.


Colofon:
Franciscaanse Vredeswacht
Secretariaat:
Marian Meijering en Peter Stoffers
Zalkerbos 26
2134 EM Hoofddorp
Tel.: 023-565 84 69
Giro: 3691653
t.n.v. Franciscaanse Vredeswacht, Hoofddorp
Website:
www.franciscaansevredeswacht.nu
E-mail: vredeswacht@hetnet.nl

Redactie Signaal:
Heleen Ransijn
Tel.: 033-465 65 38
E-mail: woonwagen@xs4all.nl

“Meditatiehoekje”

"Liefde is niet bedoeld als een warm gevoel maar als praktische solidariteit: dat je een ander mens niet laat stikken, barsten, verhongeren, martelen, verdwijnen. 'Heb lief de vreemdeling' is de toespitsing van het woord over de naasten. De vreemdeling is de naaste bij uitstek: jaag hem niet op, jaag haar niet weg, zo staat geschreven. Zij hebben dezelfde rechten als jij."

(Huub Oosterhuis op de begrafenis van Prins Claus, 15 oktober 2002)


Ons orgaan is "SIGNAAL" en dit is te vinden op de achterpagina van het 
Franciskaanse Maandblad, dat is te verkrijgen bij:
Van de Does de Willeboissingel 11
5211 CS 's Hertogenbosch
telefoonnummer: 073-6131340
Kosten: €18,20 per jaar