116e Signaal
eerdere artikelen

inhoud:
Winterse wake op 3 januari: VN-decennium van geweldloosheid

Een Europese televisieboodschap voor Colombiaanse ontvoerden
Internationale actiedag tegen de bezetting van Irak op 20 maart
Wakes Amsterdamse Vredeswacht niet meer wekelijks, maar maandelijks
Colofoon

Winterse wake op 3 januari: VN-decennium van geweldloosheid

Allereerst kunnen we zeggen dat het ijs- en ijskoud was. We waren met elf Franciscaanse en zes Doopsgezinde mensen. Robert en Reina Steenhuizen (van de Doopsgezinden) hadden de wake mee voorbereid. Als opening vertelde Reina iets over misstanden met kinderen in de wereld. Vooral het punt van de kindsoldaten werd eruit gelicht. Ook vertelde ze iets over projecten om deze kinderen weer te resocialiseren. Robert en Marian en Reina deelden flyers uit. Zoals gewoonlijk kregen ze zeer uiteenlopende reacties, zowel hele positieve als negatieve. En natuurlijk ook de mensen die contact vermijden. Na een paar liederen en stil staan, gingen we naar het Ministerie van Defensie. Robert en Marian spraken daar, tijdens het uitdelen van flyers, ook met echt geïnteresseerde mensen. We hoorden een meisje aan haar moeder vragen wat wij daar deden. Haar moeder gaf uitleg over dat wij daar voor de vrede stonden. Er was ook een oude man. Hij had al met Robert gesproken, maar liep toch ook nog even naar Marian om zijn mening te geven: wapenfabrieken betekenen banen en geld, dus die zullen wel niet verdwijnen. Dus de vrede zal er voorlopig wel niet komen.

Na de wake konden we gelukkig opwarmen met warme koffie en thee in een lekker warme zaal van de Antoniuskerk. Henk Blom van de Doopsgezinden hield een verhaal over "geweldloos speelgoed". Hij liet zien dat er boeken en spelletjes waren, die geweldloosheid in kinderen bevorderen. Spelletjes waar het samen het eind(doel) bereiken centraal staat en dus geen competitie met een winnaar en verliezer. Ook vertelde hij iets over projecten, bedoeld om het denken van kinderen te veranderen. Vredeseducatie (of scholingsprojecten) en mediation, waarbij studenten hun medestudenten helpen om ruzies of onenigheden zelf met elkaar binnen school op te lossen. Als teken van verbondenheid hebben we de Doopsgezinde mensen een Tau-kruisje overhandigd. Ze waren er heel blij mee en deden het gelijk om. Volgend jaar willen ze weer de wake van Januari mee voorbereiden. Het is toch prachtig dat we deze dingen samen kunnen doen.

(Meer informatie over geweldloze spelen via het secretariaat van de Vredeswacht, zie colofon).
inhoudsopgave


Een Europese televisieboodschap voor Colombiaanse ontvoerden

Op 10 december 2003, Dag van de Mensenrechten, nam de vredesorganisatie Pax Christi een videoboodschap op voor mensen in Colombia. Ron Reijsbergen leverde een bijdrage aan deze videoboodschap namens de Franciscaanse Beweging.

"Vrede en alle goeds! De groet van Franciscus van Assisi voor alle schepselen die hij ontmoette. Voor Franciscus was heel de Bijbel en heel het geloof in een God: draag een ander in zijn broosheid zoals je zelf gedragen wilt worden. Deze woorden spreek ik, een Europeaan, en ik vraag u: handel naar onze woorden, maar niet naar onze daden.

Velen onder jullie nemen het leven van een ander mens, soms een kind, om dat kapot te maken en te verkopen onder de dreiging van marteling en moord. Wij Europeanen, zijn jullie daarin voor gegaan. Wij hebben Kruistochten gehouden en onze moslim broeders en zusters vermoord omdat we vonden dat we een betere God hadden. We hebben slavernij over de wereld gebracht omdat we vonden dat andere mensen beesten waren die voor ons moesten werken. We hebben concentratiekampen opgericht om hele volken, Joden en Zigeuners te vernietigen omdat we vonden dat we een beter soort mensen waren.

Heel deze geschiedenis leert slechts één les: alle geweld verwoest het leven van meer mensen dan er zandkorrels zijn aan de zee en brengt niet één enkel mens geluk. Of je het wilt of niet: om te leven heb je elkaar nodig. Zonder samen-leven woedt er een oorlog van allen tegen allen ten koste van altijd de eerst de zwakken en kleinen.

Leer ons Europa, zo vraag ik u, de betekenis van de woorden van Franciscus van Assisi, wijs uw kinderen en de kinderen van deze wereld de weg uit het geweld naar het leven. Waar we omkeren kan genezing beginnen van wat ziek is en herstel van wat is stukgegaan, voor uzelf, uw kinderen en de onze."
inhoudsopgave


Internationale actiedag tegen de bezetting van Irak op 20 maart

Op voorstel van de internationale vredesbeweging is 20 maart uitgeroepen tot internationale actiedag tegen de bezetting van Irak. Ook in Nederland zal op die dag actie gevoerd worden. Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', waar ook de Vredeswacht bij is aangesloten, is al begonnen met de voorbereiding van een landelijke demonstratie tegen de bezetting. Meer nieuws volgt in de volgende Signaal.
inhoudsopgave


Wakes Amsterdamse Vredeswacht niet meer wekelijks, maar maandelijks

Tot nu toe was de wake van de Amsterdamse Vredeswacht wekelijks. Vanaf januari 2004 zal de wake gehouden worden op de 1e woensdag van elke maand van 13.00 uur tot 14.00 uur op het Beursplein in Amsterdam, waarna iedereen welkom is op de koffie/thee bij de Hermon.
inhoudsopgave


Colofon:
Franciscaanse Vredeswacht
Secretariaat:
Marian Meijering en Peter Stoffers
Zalkerbos 26
2134 EM Hoofddorp
Tel.: 023-565 84 69
Giro: 3691653
t.n.v. Franciscaanse Vredeswacht, Hoofddorp
Website:
www.franciscaansevredeswacht.nu
E-mail: vredeswacht@hetnet.nl

Redactie Signaal:
Heleen Ransijn
Tel.: 033-465 65 38
E-mail: woonwagen@xs4all.nl

 

“Meditatiehoekje”
Niets is makkelijker dan het veroordelen van iemand die kwaad doet, en niets is moeilijker dan het begrijpen van die persoon.
Fyodor Dostoyevsky (Russisch schrijver, 1821-1881) 

Ons orgaan is "SIGNAAL" en dit is te vinden op de achterpagina van het Franciskaanse Maandblad.
Het Franciskaanse Maandblad is te verkrijgen bij:
Van de Does de Willeboissingel 11
5211 CS 's Hertogenbosch
telefoonnummer: 073-6131340
Kosten: €18,20 per jaar

inhoudsopgave