De werkgroep

   De werkgroep van de Vredeswacht bestaat uit een groep mensen met verschillende achtergronden, zowel qua religie als sociaal. Ook zijn ze uit alle leeftijdscategorieën. Ze voelen zich echter allen verbonden met Franciscus (en Clara) van Assisi. In onze werkgroep zitten Katholieken, Protestanten, niet kerkgebonden mensen en een moslim. De werkgroep organiseert en regelt de wakes en bestuurlijke zaken. Daarnaast heeft de Vredeswacht een achterban. Deze mensen komen naar de verschillende plaatsen om mee te waken of te demonstreren. 
(Oproepen voor dergelijke bijeenkomsten vindt men in de “ Agenda”.)

   U kunt zich opgeven voor de “waakvlamlijst” van de Vredeswacht. Als er een belangrijk evenement is, dan krijgen deze mensen bericht thuis (veelal via e-mail).
Raphaël tijdens een wake in Den Haag,
   Ook zijn er mensen die in verbondenheid mee willen waken, maar niet naar de wakes kunnen komen. Ten tijde van een wake steken zij een kaars aan, zetten die voor het raam en waken en bidden dan in hun eigen omgeving mee.

   De werkgroep kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. Geïnteresseerden kunnen informatie vragen bij het secretariaat. Ook kunnen zij een keer een vergadering of voorbereiding van een wake bijwonen. (Geld mag geen belemmering zijn. In overleg kunnen gemaakte (reis)kosten gedeclareerd worden.)