Wat is de Franciscaanse Vredeswacht?

     De Franciscaanse Vredeswacht is ontstaan in 1983, op de vooravond van de grote demonstratie tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Aanvankelijk was het een groep “echte” Franciscanen en Franciscanessen, die naar Den Haag gingen om te waken en daarna mee te lopen in deze demonstratie. Men bleef ook na de demonstratie tegen de plaatsing van kruisraketten waken. Het werd al gauw een gemęleerd gezelschap uit alle hoeken van het land en uit alle groepen van de samenleving. Op 7 Maart 1984, op Aswoensdag, begon de Vredeswacht met wakes bij de militaire basis in Woensdrecht, de plaats waar de kruisraketten moesten komen. Er zou tot Pasen bij het hek van de basis gewaakt worden, maar het bleek moeilijk er mee te stoppen. Toen het definitieve plaatsingsbesluit anderhalf jaar werd uitgesteld, kreeg de Vredeswacht er een vaste plek: eerst een barak, gevolgd door een stacaravan en uiteindelijk een eengezinswoning. Op Hemelvaartsdag 1988, na de ratificatie van het INF-accoord, kwam er een eind aan vier jaar waken in Woensdrecht. Na het verblijf in Woensdrecht is de Vredeswacht blijven bestaan om ook op andere plaatsen te blijven waken en bidden voor vrede.

Franciscus ondertekende zijn teksten met het Tau-teken

  Wie heden ten dage de media volgt,  merkt steeds vaker dat de berichten veelal gaan over geweld en onrecht in onze wereld. Dit vindt zowel in het groot plaats, overal ter wereld, maar ook in het klein in onze eigen omgeving. 
   Wij als leden van de Vredeswacht vinden dat iedereen de plicht heeft te proberen een steentje bij te dragen aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Wij proberen dan ook oplossingen te zoeken voor de conflicten die heden ten dage gaande zijn. Maar bovenal proberen wij te werken aan een mentaliteitsverandering in de maatschappij ter voorkoming van dergelijke conflicten: Het werken aan echte broeder- en zusterschap tussen alle mensen, wat in deze tijd zeer belangrijk is. Hiervoor houden we dan ook op verschillende plaatsen wakes.

Binnenhof Den Haag, oktober 2000
   Als U ons werk financieel wilt ondersteunen dan kunt u dat doen door geld over te maken op girorekening nummer 3691653 t.n.v. Franciscaanse Vredeswacht, Zalkerbos 26, 2134EM Hoofddorp.