Wat doet de Franciscaanse Vredeswacht nu?

Wij houden wakes op plekken waar onrecht en oorlogsdreiging zichtbaar is. Ons "actiemodel" is waken, bidden en vasten.

Wij leerden in Woensdrecht de kracht van de stille aanwezigheid. Het zijn kleine getuigenissen dat het anders moet en anders kan.

Fransiscus van Assisi

   De Vredeswacht probeert bij te dragen aan geweldloze oplossingen van conflicten, aan het verminderen en uiteindelijk beëindigen van de wereldwijde wapenhandel en aan een mentaliteitsverandering in de maatschappij die de vrede ten goede komt. Hiervoor gebruikt de Vredeswacht verschillende methodes. De belangrijkste methode, die de Vredeswacht hanteert, zijn de wakes, waarbij iedereen zich kan en mag aansluiten. De “vredeswachters” worden aangetroffen bij protesten tegen wapenbeurzen, bij vredes- of antiracisme demonstraties en zomaar op “zichtbare” plekken in de stad. Soms zijn er concrete aanleidingen voor de wakes: een uitbarsting van geweld ergens op de wereld, mensenrechten die ergens met voeten worden getreden, politieke handelingen die de vrede bedreigen, etc.

De Vredeswacht probeert met wakes aandacht te vragen voor dergelijke ontwikkelingen, ongeacht of ze wereldnieuws zijn of op de achtergrond blijven. (De data van komende wakes vindt u in de agenda).

Daarnaast geven werkgroepleden af en toe op verschillende plaatsen voorlichting en participeren we in verschillende landelijke overlegorganen op het gebied van vrede en gerechtigheid.

   In de periode van Aswoensdag 1984 tot Hemelvaart 1988 werd er bij de luchtmachtbasis Woensdrecht gewaakt , 4 jaar lang en 2x per dag, om de plaatsing van kruisraketten aldaar te voorkomen.
   In Woensdrecht sloten zich velen bij de Franciscanen aan als sympathisant. Er bleek behoefte te bestaan voor deze wijze van "actie' voeren. Er werd een werkgroep gevormd die zich aansloot bij de landelijke Franciscaanse Beweging.

   De werkgroep is Oecumenisch van samenstelling, beter nog gezegd interreligieus, omdat ook een Imam lid is. Na Woensdrecht is er nog steeds veel te doen.