Waarom Franciscaans?

De Franciscaanse Vredeswacht is ontstaan vanuit de Franciscaanse Beweging. In 1983 tijdens de grote antikruisraketten demonstratie is het onofficieel gevormd vanuit een groep Franciscanen en Franciscanessen, die hiervoor gewaakt, gebeden en in de demonstratie mee gelopen hebben. Toen de groep zich vormde sloten ook andere mensen zich hierbij aan. Al deze mensen hadden en hebben echter een gemeenschappelijke achtergrond. Ze voelen zich ieder op eigen wijze verbonden met Franciscus (en Clara) van Assisi. Vooral Franciscus’ vredelievendheid en eenvoud spreken hen aan.

De Vredeswacht is aangesloten bij de
Franciscaanse Beweging

Fransiscus en Clara van Assisi.

Fransiscus van Assisi. Cimabue heeft deze fresco gemaakt. De fresco zit in de Onderkerk van de San Francesco cathedraal in Assisi.

De inspiratie van Franciscus van Assisi leidt ons tot actieve inzet voor vrede. Daarin ontmoeten we ook ander christelijke bewegingen zoals de Quakers, die nevenstaande postkaart uitgaven

postkaart van de Quakers

Franciscus leefde van 1182 tot 1226 in het stadje Assisi in het Italiaanse Umbrië. Als zoon van een rijk koopman groeide hij op in overvloed, maar was daar uiteindelijk niet gelukkig mee. Na een ontmoeting met een melaatse, trok hij zich het lot van de armen en uitgestotenen steeds meer aan en deed daardoor tenslotte afstand van zijn bezittingen. Voortaan leidde hij een bestaan in “blijde” armoede en predikte hij de eenvoud en de liefde tot de medemens en de gehele schepping. Daaruit vloeide ook zijn vredelievendheid voort: als je je medemens werkelijk lief hebt als broeders en zusters, wordt het onmogelijk die geweld aan te doen. Ook zag hij het hebben en willen beschermen van bezit als de voornaamste aanleiding voor conflicten en als een belemmering voor de liefde tot God en de naaste. Hij heeft zich vaak ingezet om conflicten op te lossen. Tijdens zijn leven en daarna, tot heden aan toe, kregen veel mensen bewondering voor Franciscus en zijn levenswijze. Zo kreeg hij veel volgelingen.

klik op foto voor vergroting

Bij de Sint-Franciscuskerk in Zwillbrock
(Zwilbroek, net over de grens bij Groenlo)
staat dit dubbelkruisdat tegelijk de griekse letter Tau verbeeldt,
gemaakt door Adolf Erning