Samenwerkingsverbanden

Wij zijn bevriend met de meeste andere vredesorganisaties. Wij zijn o.a. aangesloten bij het LBVO, (het Landelijk Beraad Vredes Organisaties), bij de Campagne tegen de Wapenhandel, Amsterdamse Vredeswacht, het Platform tegen de Nieuwe Oorlog, Keer het Tij en het platform voor een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Ook zijn we verbonden met andere Franciscaanse groepen, zoals de minderbroeders conventuelen.

Voor internetlinks naar onder andere bovengenoemde organisaties verwijzen we naar de pagina links.

we doen het niet alleen!
Wake bij het Vredespaleis in Den Haag