Vrede en alle goeds

Wij wensen u vrede en alle goeds

Secretariaat:

Peter Stoffers en Marian Meijering
Zalkerbos 26
2133 HD Hoofddorp
Telefoon:
023 5658469

e-mailadres: vredeswacht@hetnet.nl

franciscaansevredeswacht.nu

wilt u de volledige ruimte van uw beeldscherm benutten gebruik dat toets F11