Franciscaanse wake van Goede Vrijdag bij het Grenshospitium.
De Franciscaanse Vredeswacht participeert ook in De wakes bij het grenshospitium te Amsterdam die in de Veertigdagentijd worden georganiseerd uit solidariteit met de in deze grensgevangenis opgesloten illegalen. In de "veertigdagentijd" (voor Pasen) is er elke Zondag en op Aswoensdag en Goede Vrijdag een wake. Verschillende religieuze richtingen nemen een wake voor hun rekening. (Katholiek, Vrijzinnige/Remonstrants, Evangelische Broeder Gemeente, Doopsgezind, Joods, Orthodox, Verenigde Protestantse Kerk, Basisbeweging Nederland, Franciscaans en Oecumenisch).

Waken bij het Cellencomplex Schiphol Oost.

Aan het eind van de Aalsmeerbaan staat een gevangenis met een rechtbank er naast. Na een grote brand in 2005 waarbij 11 mensen om het leven kwamen is deze gevangenis grotendeels dicht geweest.
Nu is het cellencomplex brandveilig verklaard en heropend. In deze gevangenis zitten veel mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven, omdat ze niet over voldoende papieren beschikken.
In de tijd voor Pasen staan wij stil bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt. Wij geven een teken van solidariteit aan de grensgevangenen. Tevens maken wij duidelijk dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben.
Dit doen we door middel van wakes bij het Cellencomplex Schiphol Oost. 
Deze wakes worden telkens vanuit de traditie en het gedachtengoed van een andere geloofsgemeenschap gehouden:

 
De wakes zijn bij het cellencomplex Schiphol Oost (Ten Pol 64, 1438 AJ Oude Meer).
Voor informatie kan men kijken op
www.antenna.nl/noelhuis en www.schipholwakes.nl Aangezien het complex niet per openbaar vervoer te bereiken is, wordt er vervoer geregeld. Telefonische informatie over alle wakes kan verkregen worden via de Catholic Worker 020-6969899 of 020-6998996. Op de dag van de wakes zelf is vanaf 13.00 informatie te verkrijgen via 06-30295461 en 06-51626529.
Actuele informatie is ook te vinden op http://onschuldig-gevangen.tripod.com 

Agenda