Bestuur

Het voorzitterschap is overgegaan van Louis Bohte, die naar Bethlehem is vertrokken, op Peter Stoffers-Meijering.

Penningmeester is Marian Meijering-Stoffers (girorekening nummer 3691653 t.n.v. Franciscaanse Vredeswacht, Zalkerbos 26, 2134EM Hoofddorp).

Het secretariaat wordt gevoerd vooralsnog gevoerd door penningmeester en voorzitter. Correspondentieadres:   Franciscaanse Vredeswacht, Zalkerbos 26, 2134EM Hoofddorp. Emailadres: vredeswacht@hetnet.nl

Peter
"Het Kleine Kruisje"

Louis Bohté (foto rechts), de vorige voorzitter van de Franciscaanse Vredeswacht, woont nu in Bethlehem, hij stuurt vanuit zijn standplaats regelmatig rondzendbrieven, zie:
Brief uit Bethlehem

 

Bij menige wake wordt dit kleine kruisje (foto links) als teken meegevoerd en op een betekenisvolle plaats tentoon gesteld; deze foto is gemaakt bij een wake in Woensdrecht


 

Louis Bohté