ARCHIEF

De Franciscaanse Vredeswacht heeft een belangrijke historie. Deze ligt vastgelegd in het archief. Hierin zitten alle vergaderingsnotulen, verslagen, brieven, logboeken e.d. Maar daarnaast is er ook een mooi knipselalbum (vanaf het allereerste begin) en zijn er een flink aantal foto's.
Het archief van de FS is ondergebracht bij de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven, gevestigd in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Cuijck. (www.kloostersintaegten.nl).
Deze stichting KAN heeft een nauwe band met het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.

Signaal

Als informatiebulletin hadden we eerst een eigen uitgave van Signaal, die aan ge´nteresseerden werd toegestuurd. Later is deze als achterpagina van het Franciscaans Maandblad uitgegeven. Alle oude Signalen zijn opgenomen in het archief van de Vredeswacht. De redactie van het Franciscaans Maandblad heeft onze Signaal-pagina in dat blad beŰindigd. Zo af en toe komen er in dit maandblad zelf nu korte berichtjes. Als Vredeswacht proberen we nu echter een nieuwe Signaal op te zetten via e-mail. Door middel van dergelijke Signalen willen we ge´nteresseerde mensen vroegtijdig informeren over aanstaande acties. Maar daarnaast willen we ook daarin korte verslagen en foto's plaatsen van gehouden wakes en bijeenkomsten. Zo blijven mensen op de hoogte van onze activiteiten.
Mocht u ge´nteresseerd zijn in het ontvangen van Signaal, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (023-5658469)
Hiernaast koppelingen naar enkele oude nummers van Signaal

De nieuwe versie van Signaal is een digitale nieuwsbrief, die ook op deze website is te vinden: klik hier